Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoželuhová Eva, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKulfierzová, Zuzana
dc.contributor.refereeKoželuh Ondřej, Mgr.
dc.date.accepted2022-9-8
dc.date.accessioned2022-11-10T14:45:29Z-
dc.date.available2021-6-11
dc.date.available2022-11-10T14:45:29Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-30
dc.identifier88334
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50124-
dc.description.abstractBakalářská práce Cesta mateřské školy k environmentální výchově se zabývá způsoby, kterými je možné ji začlenit do praxe. Teoretická část definuje základní environmentální pojmy a cíle environmentální výchovy ve vztahu k předškolnímu vzdělávání. Popisuje vzdělávací metody a organizační formy, které jsou pro zapojování environmentální výchovy do výuky vhodné. Praktická část je případovou studií vybrané mateřské školy, která se snaží jít environmentální cestou vzdělávání.cs
dc.format41 s. (79 000 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectenvironmentální výchovacs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.titleCesta mateřské školy k environmentální výchově, případová studiecs
dc.title.alternativeNursery school´s path to environmental education, case studyen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis The Way of Kindergarten to Environmental Education deals with the ways in which it can be incorporated into practice. The theoretical part defines the basic environmental concepts and objectives taking into account pre-primary education. It describes the educational methods and organizational forms that are suitable for involving environmental education in teaching. The practical part is a case study of a selected kindergarten that tries to go the environmental path of education.en
dc.subject.translatedenvironmental educationen
dc.subject.translatedpre-primary educationen
dc.subject.translatedcase studyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Z. Kulfierzova - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Kulfierzova VP.pdfPosudek vedoucího práce82 kBAdobe PDFView/Open
Kulfierzova OP.pdfPosudek oponenta práce117,26 kBAdobe PDFView/Open
Kulfierzova O.pdfPrůběh obhajoby práce5,51 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.