Title: Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v oblasti odměňování
Other Titles: Analysis of intergenerational differences in the working environment in the area of remuneration
Authors: Cajthamlová, Petra
Advisor: Kutlák Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50159
Keywords: systém odměňování;peněžní a nepeněžní odměna;mzda;mezigenerační odlišnosti;generace x;generace y;generace z
Keywords in different language: remuneration system;monetary and non-monetary remuneration;wages;intergenerational differences;generation x;generation y;generation z
Abstract: Bakalářská práce na téma Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v oblasti odměňování se zaměřuje na zjištění a následnou charakteristiku mezigeneračních odlišností, co například generace X, Y, Z preferuje a co naopak již není pro danou generaci v rámci odměňování lákadlem. Teoretická část práce představuje literární pojetí zkoumané problematiky a vymezuje generace X, Y a Z. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které blíže seznamuje čtenáře s mezigeneračními rozdíly, tj. aktuálními názory, postoji a další. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na řízení mezigeneračního pracoviště ve společnostech.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis on the Analysis of Intergenerational Differences in the Working Environment in the Area of Remuneration focuses on the identification and subsequent characterization of intergenerational differences, what, for example, Generation X, Y, Z prefers and what, on the contrary, is no longer an attraction for a given generation in terms of remuneration. The theoretical part of the thesis introduces the literary concept of the researched issue and defines generations X, Y and Z. The practical part contains the results of the questionnaire survey, which introduces the reader to the intergenerational differences,i.e. actual opinions, attitudes, etc. The paper concludes with suggestions for managing the intergenerational workplace in companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni verze.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA_Petra_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce131,22 kBAdobe PDFView/Open
Cajthamlova_Petra_Oponent.pdfPosudek oponenta práce346,6 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.