Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKvapil Jaroslav, Ing.
dc.contributor.authorKouba, Přemysl
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:46:48Z-
dc.date.available2021-9-10
dc.date.available2022-11-10T14:46:48Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-23
dc.identifier89633
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50209-
dc.description.abstractTématem předložené diplomové práce je monitoring stavu služeb v komunikačním rozhraní aplikace DCIx od společnosti AIMTEC a.s. Práce stručně seznamuje čtenáře s aplikací DCIx. Součástí práce je rešerše stávajících volně dostupných řešení pro monitoring. Žádné ze zkoumaných řešení není vhodné k využití v rámci aplikace DCIx, proto je výstupem diplomové práce vlastní návrh. Práce popisuje důležité části implementace prototypu navrženého řešení. Vzniklý prototyp je ozkoušen na jedné~ze~služeb a~otestován automatickými a~jednotkovými testy. Část práce se také věnuje performance testování celého řešení.cs
dc.format89
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectasynchronnícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectdcixcs
dc.subjectaimtec a.s.cs
dc.subjectaimteccs
dc.subjectopccs
dc.subjectmikroslužbycs
dc.subjectrabbitmqcs
dc.subjecteventbuscs
dc.subjectmonitoringcs
dc.subjectwebsocketcs
dc.subjectjavacs
dc.titleNové komunikační rozhraní pro služby DCIxcs
dc.title.alternativeNew communication interface for the DCIx servicesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this master's thesis is a proposal for a new communication interface for system services of the application DCIx created by the AIMTEC a.s. Part of the thesis is research of accessible technologies for monitoring. However, none of the researched technologies were appropriate for the application DCIx. Therefore a custom solution is introduced. The thesis includes an implementation description of a given custom solution. The implementation is then manually tested on one of the system services and also with automated and unit tests. Performance testing of the whole solution is also included.en
dc.subject.translatedasynchronnousen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translateddcixen
dc.subject.translatedaimtec a.s.en
dc.subject.translatedaimtecen
dc.subject.translatedopcen
dc.subject.translatedmicroservicesen
dc.subject.translatedrabbitmqen
dc.subject.translatedeventbusen
dc.subject.translatedmonitoringen
dc.subject.translatedwebsocketen
dc.subject.translatedjavaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kouba-dp-text-se-zadanim.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
A21N0056Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce52,35 kBAdobe PDFView/Open
A21N0056Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce101,53 kBAdobe PDFView/Open
A21N0056Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce480,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.