Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJedlička Karel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVaněk, Jakub
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:46:48Z-
dc.date.available2021-9-10
dc.date.available2022-11-10T14:46:48Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-23
dc.identifier89912
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50211-
dc.description.abstractCílem této práce je implementace nástroje vykonávajícího konverzní algoritmus mezi daty s datovou strukturou OpenStreetMap a nástrojem TrafficModeller. V úvodní části jsou představena geografická data, ETL proces a datové struktury nástrojů relevantních pro tuto práci. Dále je popsán návrh implementace a finální řešení problému.cs
dc.format75
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectetlcs
dc.subjectosmcs
dc.subjectopenstreetmapcs
dc.subjecttramodcs
dc.subjecttraffic modellercs
dc.subjectprostorová datacs
dc.titleETL nástroj pro konverzi OpenStreetMap dat do datové struktury nástroje TrafficModellercs
dc.title.alternativeETL tool for conversion of OpenStreetMap data to TrafficModeller tool structureen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedGoal of this thesis is to create data for Traffic Modeller tool using OpenStreetMap data. This thesis describes and uses knowledge aboud geographic data and ETL tools. In the opening part geographic data, ETL process and tools relevant for this thesis are introduced. In the later part implementation design and final solution is described.en
dc.subject.translatedetlen
dc.subject.translatedosmen
dc.subject.translatedopenstreetmapen
dc.subject.translatedtramoden
dc.subject.translatedtraffic modelleren
dc.subject.translatedspatial dataen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A19N0097P_DP.pdfPlný text práce18,43 MBAdobe PDFView/Open
A19N0097Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce56,63 kBAdobe PDFView/Open
A19N0097Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
A19N0097Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce443,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.