Title: ETL nástroj pro konverzi OpenStreetMap dat do datové struktury nástroje TrafficModeller
Other Titles: ETL tool for conversion of OpenStreetMap data to TrafficModeller tool structure
Authors: Vaněk, Jakub
Advisor: Jedlička Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50211
Keywords: etl;osm;openstreetmap;tramod;traffic modeller;prostorová data
Keywords in different language: etl;osm;openstreetmap;tramod;traffic modeller;spatial data
Abstract: Cílem této práce je implementace nástroje vykonávajícího konverzní algoritmus mezi daty s datovou strukturou OpenStreetMap a nástrojem TrafficModeller. V úvodní části jsou představena geografická data, ETL proces a datové struktury nástrojů relevantních pro tuto práci. Dále je popsán návrh implementace a finální řešení problému.
Abstract in different language: Goal of this thesis is to create data for Traffic Modeller tool using OpenStreetMap data. This thesis describes and uses knowledge aboud geographic data and ETL tools. In the opening part geographic data, ETL process and tools relevant for this thesis are introduced. In the later part implementation design and final solution is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A19N0097P_DP.pdfPlný text práce18,43 MBAdobe PDFView/Open
A19N0097Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce56,63 kBAdobe PDFView/Open
A19N0097Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
A19N0097Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce443,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.