Název: Institut státního občanství ČR
Další názvy: Citizenship of the Czech Republic
Autoři: Kolář, David
Vedoucí práce/školitel: Pezl, Tomáš
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5028
Klíčová slova: státní občanství;dvojí státní občanství;vývoj státního občanství;nabývání státního občanství;pozbývání státního občanství;prokazování státního občanství;zjišťování státního občanství
Klíčová slova v dalším jazyce: citizenship;dual citizenship;development of citizenship;acquisition of citizenship;loss of citizenship;establishment of citizenship;determination of citizenship
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na institut státního občanství ČR. Největší pozornost je ve třetí kapitole věnována současné právní úpravě státního občanství České republiky. První kapitola vykládá pojem státního občanství, právo státního občanství a prameny práva státního občanství. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem státního občanství, čtvrtá kapitola navazuje na nabývání státního občanství výkladem o pozbývání státního občanství. Práce je zakončena pátou kapitolou o prokazování státního občanství a zjišťování státního občanství. V rámci první kapitoly je zahrnuta též problematika dvojího státního občanství, bezdomovectví, občanství Evropské unie a cenné příklady z judikatury týkající se státního občanství. Cílem práce je tedy poskytnout kvalitní přehled o institutu státního občanství a s ním úzce souvisejících pojmech, a to s hlavním zaměřením na právní úpravu nabývání a pozbývání státního občanství.
Abstrakt v dalším jazyce: The present diploma thesis focuses on the citizenship as a legal institution. In the third chapter, the existing legal regulation of the acquisition of citizenship is described in detail. The first chapter defines the notions of citizenship, citizenship law and sources of citizenship law. In the second chapter, the historical development of citizenship is outlined. The fourth chapter follows the text on the acquisition by discussing the loss of citizenship. The final chapter of the thesis, i.e. the fifth one, deals with the establishment and determination of citizenship. Furthermore, the first chapter discusses the dual citizenship, absence of citizenship, EU citizenship and gives valuable examples from the relevant case law. The present thesis aims to provide a comprehensive outline of citizenship as a legal institution and of related concepts, with most emphasis being placed on the legal regulation of the acquisition and loss of citizenship.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Institut statniho obcanstvi CR.pdfPlný text práce884,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolar PE.pdfPosudek vedoucího práce164,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolar HO.pdfPosudek oponenta práce770,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolar.pdfPrůběh obhajoby práce298,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.