Název: Srovnání některých trestněprávních aspektů lidské důstojnosti v ČR a USA
Další názvy: Comparison of some criminal aspects of human dignity in the Czech republic and the USA
Autoři: Anderson, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Pezl, Tomáš
Oponent: Pokorný, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5030
Klíčová slova: lidská práva;důstojnost;právo na život;právo na nedotknutelnost lidské osoby;zákaz mučení;zákaz nucené práce
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights;dignity;right to life;right to integrity of person;prohibition of torture;prohibition of forced labor
Abstrakt: Tato práce se soustřední na právo na lidskou důstojnost, její zakotvení v právním řádu České republiky a Evropské unie, mezinárodním právu a Spojených státech amerických a srovnání způsobů její ochrany v trestním právu procesním v ČR a USA.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on the right to human dignity, its embodiment in the legislation of the Czech republic and European union, international law and the United States and comparison of methods of its protection in the criminal procedure in the Czech republic and the USA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KÚP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SROVNANI NEKTERYCH TRESTNEPRAVNICH ASPEKTU LIDSKE DUSTOJNOSTI V CR A USA.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - Anderson PE.pdfPosudek vedoucího práce171,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Anderson PO.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Anderson.pdfPrůběh obhajoby práce335,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.