Title: Srovnání některých trestněprávních aspektů lidské důstojnosti v ČR a USA
Other Titles: Comparison of some criminal aspects of human dignity in the Czech republic and the USA
Authors: Anderson, Adéla
Advisor: Pezl, Tomáš
Referee: Pokorný, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5030
Keywords: lidská práva;důstojnost;právo na život;právo na nedotknutelnost lidské osoby;zákaz mučení;zákaz nucené práce
Keywords in different language: human rights;dignity;right to life;right to integrity of person;prohibition of torture;prohibition of forced labor
Abstract: Tato práce se soustřední na právo na lidskou důstojnost, její zakotvení v právním řádu České republiky a Evropské unie, mezinárodním právu a Spojených státech amerických a srovnání způsobů její ochrany v trestním právu procesním v ČR a USA.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the right to human dignity, its embodiment in the legislation of the Czech republic and European union, international law and the United States and comparison of methods of its protection in the criminal procedure in the Czech republic and the USA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SROVNANI NEKTERYCH TRESTNEPRAVNICH ASPEKTU LIDSKE DUSTOJNOSTI V CR A USA.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Smidova - Anderson PE.pdfPosudek vedoucího práce171,54 kBAdobe PDFView/Open
Anderson PO.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Anderson.pdfPrůběh obhajoby práce335,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.