Název: Otázka volného pohybu pacientů v právu EU
Další názvy: The Question of Free Movement of Patients in EU Law
Autoři: Drha, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Pokorný, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5033
Klíčová slova: právo EU;volný pohyb osob;volný pohyb služeb;spotřebitel;sociální zabezpečení;pacient;zdravotní pojištění;lékařská péče;mobilita
Klíčová slova v dalším jazyce: EU Law;free movement of persons;free movement of services;consumer;social security;patient;health insurance;medical care;mobility
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou, zda vůbec a jak funguje mobilita pacientů v Evropské unii, jaká jsou práva a povinnosti pacienta při ošetření v jiném členském státě, jak probíhá odvod pojistného do zdravotního pojištění a následně jak jsou z pojištění do zahraničí hrazeny náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče. Tato problematika je zasazena do souvislostí evropské legislativy a judikatury týkající se volného pohybu osob a služeb, spotřebitelského práva ale i sociálního zabezpečení.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of the degree thesis is to determine whether and how patient mobility works in the European Union, what rights and obligations patients during treatment in another member state have, how premium payments to health insurance and then costs incurred abroad in connection with the health-care provision are reimbursed. The object is put into the context of European legislation and case law concerning the free movement of persons and services, consumer rights as well as also social security.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ladislav_Drha_2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drha FO.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drha PO.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drha.pdfPrůběh obhajoby práce257,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.