Title: Návrh lineárního indukčního stroje se vznášivým účinkem
Other Titles: Design of linear induction machine with hovering effect
Authors: Svítek, Jiří
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5042
Keywords: lineární stroj;vinutí;drážka;zub;jho;magnetické pole;magnetická indukce;vznášivá síla;tažná síla;simulace;FEMM
Keywords in different language: linear machine;winding;groove;tooth;yoke;magnetic field;magnetic induction;hovering power;towing power;simulation;FEMM
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh lineárního indukčního stroje se vznášivým účinkem. Obsahuje postup výpočtu vznášivé a tažné síly, výpočet základních hodnot, návrh vinutí, drážky a výpočet náhradního schématu stroje. Stroj byl navržen a modelován v programu FEMM. Výsledky modelu jsou porovnány s navrženými a vypočtenými hodnotami.
Abstract in different language: The thesis presents the design of the linear induction machine with the hovering effect. It contains the process of the calculation of hovering and towing power, the calculation of basic values, the design of winding and groove, the calculation of the equivalent circuit of the machine. The machine was proposed and modeled in software FEMM. The results of the model are compared with the proposed and calculated values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svitek Jiri - E09N0241P.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
040914_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,48 kBAdobe PDFView/Open
040914_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,44 kBAdobe PDFView/Open
040914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.