Název: Návrh lineárního indukčního stroje se vznášivým účinkem
Další názvy: Design of linear induction machine with hovering effect
Autoři: Svítek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5042
Klíčová slova: lineární stroj;vinutí;drážka;zub;jho;magnetické pole;magnetická indukce;vznášivá síla;tažná síla;simulace;FEMM
Klíčová slova v dalším jazyce: linear machine;winding;groove;tooth;yoke;magnetic field;magnetic induction;hovering power;towing power;simulation;FEMM
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh lineárního indukčního stroje se vznášivým účinkem. Obsahuje postup výpočtu vznášivé a tažné síly, výpočet základních hodnot, návrh vinutí, drážky a výpočet náhradního schématu stroje. Stroj byl navržen a modelován v programu FEMM. Výsledky modelu jsou porovnány s navrženými a vypočtenými hodnotami.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents the design of the linear induction machine with the hovering effect. It contains the process of the calculation of hovering and towing power, the calculation of basic values, the design of winding and groove, the calculation of the equivalent circuit of the machine. The machine was proposed and modeled in software FEMM. The results of the model are compared with the proposed and calculated values.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svitek Jiri - E09N0241P.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040914_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040914_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.