Title: Rozšíření výukového systému EDUCON
Other Titles: Spread of the education system EDUCON
Authors: Žák, Aleš
Advisor: Pittermann, Martin
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5043
Keywords: elektrické pohony;výukový software;testovací software;EDUCON;EDUTES;výuka elektrických pohonů
Keywords in different language: electric drives;educational software;test software;EDUCON;EDUTES;teaching electric drives
Abstract: Tato práce rozšiřuje výukový systém EDUCON o další modul ? webové stránky. Je to systém pro ověřování znalostí studentů Západočeské univerzity v Plzni. Rozšíření modulu ?Elektrické pohony? ? kapitola ?Cvičení? ? ?Návrh regulace stejnosměrného cize buzeného motoru? o vizualizaci průběhů logaritmických frekvenčních charakteristik přenosů.
Abstract in different language: This work extends the educational system EDUCON the next module - a website. It is a system for verification of students' knowledge of the University of West Bohemia in Pilsen. Extension module "Elektrické pohony" - chapter " Cvičení" - " Návrh regulace stejnosměrného cize buzeného motoru" of the waveform visualization logarithmic frequency characteristics of traffic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
040923_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,79 kBAdobe PDFView/Open
040923_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,61 kBAdobe PDFView/Open
040923_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.