Název: Condition based management elektrických zařízení
Další názvy: Condition based management of electrical appliances
Autoři: Svoboda, Michal
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Mentlík, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5044
Klíčová slova: condition based management;on-line diagnostika;off-line diagnostika;hodnocení stavu;zbytková životnost
Klíčová slova v dalším jazyce: condition based management;on-line diagnostics;off-line diagnostics;state evaluation;rest lifetime
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím condition based managementu v oblasti elektrických strojů velkých výkonů. V první části je diskutován současný stav při plánování odstávek a jeho nevýhody. Poté jsou popsány možnosti zefektivnění této činnosti. Druhá část se zabývá výběrem vhodných diagnostických metod a zásadami jejich aplikace při diagnostice elektrických strojů. Jsou zde specifikovány aspekty měření v praxi. Poslední dvě části prezentují návrh softwaru na výpočet zbytkové životnosti elektrického stroje včetně postupu matematického modelování odolnosti elektroizolačního systému vůči degradačním procesům.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the use of condition based management in high power electrical machines. In first part, there is a description of today?s due planning system and its disadvantages. Then, the possibilities of increasing efficiency of this procedure are described. Second part occupies with choosing appropriate diagnostic methods and principles of their application in electrical machines diagnostics. Last two parts present a design of software for electrical machine rest lifetime estimation, including a methodology of mathematical modeling of electro-insulating system resistance to degradation processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Condition based management elektrickych zarizeni.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047460_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047460_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047460_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.