Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStreit, Luboš
dc.contributor.authorBednář, Bedřich
dc.contributor.refereeDrábek, Pavel
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:23Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:23Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-10
dc.identifier47464
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5047
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je součástí projektu elektrické motokáry. V této práci jsou popsány jednotlivé použité komponenty. Dále je práce věnována druhům řízení pulzních měničů a krátce zmiňuje postavený pulzní měnič. V další části práce seznamuje se základním užitím procesorů a stručně popisuje co se v procesoru nachází a jak se tyto části využívají. Také se věnuje programování těchto čipů. Ve čtvrté části se nachází popis zvolených čidel a jejich využití na motokáře. Další část práce popisuje návrh regulátoru stejnosměrného motoru. Závěrná část práce seznamuje s programovým řešením řízení pulzního měniče a snímání použitých čidel.cs
dc.format40 s., 4 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47464-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektrická motokáracs
dc.subjectpulzní měničcs
dc.subjectprogramování AVRcs
dc.subjectAT90CAN32cs
dc.titleImplementace řízení pulzního měničecs
dc.title.alternativeImplementation of Buck/Boost Converter Controlen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis is part of a project of an electric go-kart. In this thesis the individual components are described. Then there are described the types of pulse converters and the one that has been built. The next section introduces the basic use of processor and briefly describes what the processor is and how to use these parts. It also deals with programming these microchips. In the fourth part is a description of the sensors and their use in go-kart. The next part describes the design of a DC motor controller. Closing part of the paper introduces a software solution for controlling the pulse converter and used sensors.en
dc.subject.translatedelectric karten
dc.subject.translatedbuck/boost converteren
dc.subject.translatedprogramming AVRen
dc.subject.translatedAT90CAN32en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.5.2012_Implementace rizeni pulsniho menice.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
047464_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,98 kBAdobe PDFView/Open
047464_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,29 kBAdobe PDFView/Open
047464_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.