Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUzel, David
dc.contributor.authorMužíková, Vendula
dc.contributor.refereeVošmik, David
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:23Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:23Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-09
dc.identifier47467
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5050
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj algoritmu přímého řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM). V první části práce je proveden teoretický popis vybraného algoritmu přímého řízení momentu PMSM. Dále je popsána tvorba simulačního modelu pohonu s napěťovým střídačem a PMSM využívající tento algoritmus řízení. Simulační model je vytvořen za určitých zjednodušujících předpokladů v jazyce C. Tento model slouží pro ověření správnosti funkce a analýzu vlastností navrženého pohonu. Následně je algoritmus včetně matematického modelu motor převeden do formátu pevné řádové čárky a připraven tak na implementaci do mikroprocesorového regulátoru. V závěru práce je model pohonu rozšířen o vstupní LC filtr a je stručně rozebrána problematika aktivní stabilizace napětí na kondenzátoru, navržená metoda je následně také simulačně ověřena.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřímé řízení momentucs
dc.subjectsynchronní motory s permanentními magnetycs
dc.subjectpevná řádová čárkacs
dc.titlePřímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety - simulační studiecs
dc.title.alternativeDirect torque control for permanent magnet synchronous motor - simulation studyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis is focused on development of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) direct torque control algorithm. In the first part of the thesis, there is introduced the theoretical description of the selected algorithm. Further, there is described development of a simulation model of the drive with a voltage source inverter and the PMSM using that control algorithm. The simulation model is created under several simplifying assumptions in C programming language. The simulation model is used for verifying the proper function and analysis of designed drive properties. Consequently, the control algorithm is transformed in a fixed point format and prepared to be implemented in a microprocessor controller. In the last part of the work, the simulation model is extended of an input LC filter and problematic of active stabilization of the capacitor voltage is briefly described. The designed stabilization method is verified by simulations as well.en
dc.subject.translateddirect torque controlen
dc.subject.translatedpermanent magnet synchronous motoren
dc.subject.translatedfixed point formaten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vendula_Muzikova.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
047467_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,84 kBAdobe PDFView/Open
047467_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,06 kBAdobe PDFView/Open
047467_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.