Title: Stanovení ztrát elektrického stroje kalorimetrickou metodou
Other Titles: Measurement of electrical machines losses by the calorimetric method
Authors: Švařík, Jakub
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5052
Keywords: kalorimetr;elektrické ztráty;asynchronní motor;účinnost;měření ztrát
Keywords in different language: calorimeter;electrical losses;asynchronous motor;efficiency;loss measurement
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci kalorimetru, jeho zprovoznění a ověření joho využitelnosti pro měření elektrických ztrát. Jako měřený objekt byl zvolen třífázový asynchronní motor s klecí nakrátko
Abstract in different language: Presented master thesis is focused on the construction of calorimeter, its functioning and usage for measuring electric losses. As measured object was chosen a three-phase asynchronous motor with a squirrel cage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace Jakub Svarik FEL ZCU 2012.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
047469_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,21 kBAdobe PDFView/Open
047469_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,54 kBAdobe PDFView/Open
047469_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.