Název: Stanovení ztrát elektrického stroje kalorimetrickou metodou
Další názvy: Measurement of electrical machines losses by the calorimetric method
Autoři: Švařík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5052
Klíčová slova: kalorimetr;elektrické ztráty;asynchronní motor;účinnost;měření ztrát
Klíčová slova v dalším jazyce: calorimeter;electrical losses;asynchronous motor;efficiency;loss measurement
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci kalorimetru, jeho zprovoznění a ověření joho využitelnosti pro měření elektrických ztrát. Jako měřený objekt byl zvolen třífázový asynchronní motor s klecí nakrátko
Abstrakt v dalším jazyce: Presented master thesis is focused on the construction of calorimeter, its functioning and usage for measuring electric losses. As measured object was chosen a three-phase asynchronous motor with a squirrel cage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova Prace Jakub Svarik FEL ZCU 2012.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047469_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047469_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047469_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.