Název: Stavba pulzního měniče s MOSFET tranzistory
Další názvy: Construction of Buck/Boost Convertor with MOSFET Transistors
Autoři: Štěpánek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Streit, Luboš
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5054
Klíčová slova: měnič;DC-Bus;MOSFET;tranzistor;budič;budící obvod;permanentní magnety;HCPL;IXYS
Klíčová slova v dalším jazyce: converter;DC-Bus;MOSFET;tranzistor;driver;driver circuit;permanents magnets;HCPL;IXYS
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a stavby pulzního měniče s MOSFETovými tranzistory tak i budících obvodů měniče. Následné implementace do elektrické motokáry kde jako pohon slouží stejnosměrný komutátorový motor s permanentními magnety o výkonu 5kW. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se práce zabývá návrhem a mechanickou konstrukcí pulzního měniče s MOSFETovými tranzistory. Omezením parazitních indukčností a implementací do elektrické motokáry s důrazem kladeným na spolehlivost a dlouhodobý provoz. Ve druhé části se práce převážně věnuje návrhu budících obvodů měniče. Návrh zahrnuje sestavení elektrického schématu a volbou jednotlivých elektrických součástek budících obvodů. Dále návrhem desek plošných spojů a jejich mechanických krytů a ochran.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented master thesis is focused on project and construction of pulse convertor with MOSFET transistors and excitation circuits of convertor. Followed by an implementation to an electric go-kart, where for propulsion is used a DC motor with permanent magnets and power of 5kW. The thesis is divided in two parts. In the first part is described a project and mechanical construction of the convertor. Reduction of parasitical inductions and implementation to the electric go-kart with an accent to reliability and long-term operation are also described there. The second part is mainly focused on projecting a convertors excitation circuits. This project includes a compilation of an wiring diagram, selection of individual electrical components, design of printed circuit boards and their mechanical housings and protections.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stepanek_Jan_DP.pdfPlný text práce5,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047471_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047471_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047471_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.