Title: Vliv mechanického zatížení asynchronního stroje na rozložení elektromagnetického pole.
Other Titles: Effect of mechanical load of induction machine on the flux density distribution
Authors: Zíka, Jiří
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Zeman, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5055
Keywords: Točivé magnetické pole;3-f asynchronní motor;magnetická indukce;matematické modelování;FEMM
Keywords in different language: Three-phase rotative magnetic field;three-phase induction motor;magnetic induction;mathematical modelling;FEMM
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na ověření výsledků měření asynchronního stroje a jeho matematického modelu, který je řešen metodou konečných prvků v programu FEMM.
Abstract in different language: The master theses relates on verifying the results of measuring induction machine and its mathematical model. The mathematical model is solved using the finite element method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10N0081P.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
047472_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,94 kBAdobe PDFView/Open
047472_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,82 kBAdobe PDFView/Open
047472_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.