Název: Vliv mechanického zatížení asynchronního stroje na rozložení elektromagnetického pole.
Další názvy: Effect of mechanical load of induction machine on the flux density distribution
Autoři: Zíka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Zeman, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5055
Klíčová slova: Točivé magnetické pole;3-f asynchronní motor;magnetická indukce;matematické modelování;FEMM
Klíčová slova v dalším jazyce: Three-phase rotative magnetic field;three-phase induction motor;magnetic induction;mathematical modelling;FEMM
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na ověření výsledků měření asynchronního stroje a jeho matematického modelu, který je řešen metodou konečných prvků v programu FEMM.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses relates on verifying the results of measuring induction machine and its mathematical model. The mathematical model is solved using the finite element method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E10N0081P.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047472_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047472_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047472_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.