Název: Vstupní a výstupní filtry napěťových střídačů
Další názvy: Input and output filters of voltage inverters
Autoři: Kortan, Marek
Vedoucí práce/školitel: Vondrášek, František
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5057
Klíčová slova: vstupní filtr;výstupní filtr;napěťový střídač;stejnosměrný meziobvod;filtrační kondenzátor;filtrační tlumivka;harmonický filtr;DU/DT filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: input filter;output filter;voltage inverter;DC link;filter capacitor;filter inductor;harmonic filter;DV/DT filter
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na klasifikaci vstupních a výstupních filtrů napěťového střídače. Je zde stručně popsán účel a zásady návrhu výstupních filtrů. Pro vstupní filtr je provedena podrobná analýza a návrh filtračního kondenzátoru a filtrační tlumivky pro PWM řízení a obdélníkové řízení napěťového střídače. Dále je provedena simulace tohoto navrženého filtru v programu MATLAB ? SIMULINK.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the classification of input and output filters for a voltage inverter. It briefly describes the purpose of the output filters and principles of its design. A detailed analysis of input filter and a design of the filter capacitor and choke is done in this paper. Simulation of this filter is made in MATLAB ? SIMULINK
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_M_Kortan.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047474_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047474_oponent.pdfPosudek oponenta práce528,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047474_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.