Title: Vstupní a výstupní filtry napěťových střídačů
Other Titles: Input and output filters of voltage inverters
Authors: Kortan, Marek
Advisor: Vondrášek, František
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5057
Keywords: vstupní filtr;výstupní filtr;napěťový střídač;stejnosměrný meziobvod;filtrační kondenzátor;filtrační tlumivka;harmonický filtr;DU/DT filtr
Keywords in different language: input filter;output filter;voltage inverter;DC link;filter capacitor;filter inductor;harmonic filter;DV/DT filter
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na klasifikaci vstupních a výstupních filtrů napěťového střídače. Je zde stručně popsán účel a zásady návrhu výstupních filtrů. Pro vstupní filtr je provedena podrobná analýza a návrh filtračního kondenzátoru a filtrační tlumivky pro PWM řízení a obdélníkové řízení napěťového střídače. Dále je provedena simulace tohoto navrženého filtru v programu MATLAB ? SIMULINK.
Abstract in different language: This thesis is focused on the classification of input and output filters for a voltage inverter. It briefly describes the purpose of the output filters and principles of its design. A detailed analysis of input filter and a design of the filter capacitor and choke is done in this paper. Simulation of this filter is made in MATLAB ? SIMULINK
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_M_Kortan.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
047474_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,58 kBAdobe PDFView/Open
047474_oponent.pdfPosudek oponenta práce528,69 kBAdobe PDFView/Open
047474_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.