Title: Vliv velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroje
Other Titles: Effect of the pole coverage factor on synchronous machine properties
Authors: Kahoun, Jan
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5058
Keywords: činitel pólového krytí;synchronní stroj;generátor;vlastnosti;elektromagnetický výpočet;metoda konečných prvků;FEMM;pólový nástavec;magnetická indukce
Keywords in different language: pole coverage factor;cover pole synchronous machine;generator;properties of synchronous generator;electromagnetic calculation;method of finite elements;FEMM;magnetic induction
Abstract: Předkládaná diplomová práce objasňuje, jaký vliv bude mít změna velikosti činitele pólového krytí ? na vlastnosti synchronního stroje. Zejména na magnetický obvod a rozměry stroje. Zadaná problematika je řešena pomocí elektromagnetického výpočtu stroje a metodou konečných prvků v programu FEMM.
Abstract in different language: Presented master thesis deals with an effect of the pole coverage factor ? on the properties of cover pole synchronous machine, mainly on the magnetic circuit and dimensions of the machine. This problem is solved using an electromagnetic calculation and method of finite elements in FEMM software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Kahoun.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
047531_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,01 kBAdobe PDFView/Open
047531_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,45 kBAdobe PDFView/Open
047531_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.