Název: Vliv velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroje
Další názvy: Effect of the pole coverage factor on synchronous machine properties
Autoři: Kahoun, Jan
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5058
Klíčová slova: činitel pólového krytí;synchronní stroj;generátor;vlastnosti;elektromagnetický výpočet;metoda konečných prvků;FEMM;pólový nástavec;magnetická indukce
Klíčová slova v dalším jazyce: pole coverage factor;cover pole synchronous machine;generator;properties of synchronous generator;electromagnetic calculation;method of finite elements;FEMM;magnetic induction
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce objasňuje, jaký vliv bude mít změna velikosti činitele pólového krytí ? na vlastnosti synchronního stroje. Zejména na magnetický obvod a rozměry stroje. Zadaná problematika je řešena pomocí elektromagnetického výpočtu stroje a metodou konečných prvků v programu FEMM.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented master thesis deals with an effect of the pole coverage factor ? on the properties of cover pole synchronous machine, mainly on the magnetic circuit and dimensions of the machine. This problem is solved using an electromagnetic calculation and method of finite elements in FEMM software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jan Kahoun.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047531_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047531_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047531_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.