Title: Návrh synchronního generátoru
Other Titles: Design of synchronous generator
Authors: Tampír, Jan
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Bouzek, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5059
Keywords: synchronní generátor;stator;rotor;charakteristika naprázdno;vinutí;ztráty;magnetické pole;ANSYS
Keywords in different language: synchronous generator;stator;rotor;open-circuit characteristic;winding;magnetic field;ANSYS
Abstract: Cílem této diplomové práce je výpočet elektromagnetického návrhu synchronního generátoru podle požadovaných parametrů. Zaměřuje se na návrh synchronního generátoru, nákres 3D modelu v programu SolidWorks a výpočet mechanického namáhání rotoru pomocí programu ANSYS.
Abstract in different language: The aim of this graduation thesis is calculation the electromagnetic design of synchronous generator according to desired parameters. It directs on concept of synchronous generator, scheme 3D figure in SOLIDWORKS program and calculation of mechanical stress rotor via ANSYS program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Tampir.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
049114_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,07 kBAdobe PDFView/Open
049114_oponent.pdfPosudek oponenta práce273,68 kBAdobe PDFView/Open
049114_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce135,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.