Název: Třífázový střídač pro napájení synchronního motoru
Další názvy: 3-phase DC/AC convertor for synchronous motor
Autoři: Pytel, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Kysela, Adam
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5060
Klíčová slova: Unipolární tranzistor;MOSFET;pulzní měnič;třífázový napěťový střídač;mikroprocesor
Klíčová slova v dalším jazyce: Unipolar transistor;MOSFET;switching converter;three-phase voltage inverter;microprocessor
Abstrakt: Tato diplomová príce je zaměřena na návrh třífázového napěťového střídače určeného k obsluze cize buzeného synchronního motoru. Dále se zabývá návrhy řídicího obvodu s procesorem Texas Instruments TMS320F28044, budicích obvodů pro tranzistory střídače a zdroje pro jejich napájení. Úvodní část práce obsahuje teoretické poznatky o použitých výkonových součástkách a měničích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on a design of a three-phase voltage inverter to operate an externally driven synchronous motor. It also deals with design of a directive circuit with Texas Instruments TMS320F28044 processor, driving circuits for transistors of the inverter and their electric power supply. The introduction of the thesis contains theoretical facts about the used power components and converters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Trifazovy stridac pro napajeni synchronniho motoru.pdfPlný text práce13,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041304_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041304_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050616_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.