Název: Cvičení ve fitness se zrakově handicapovanými lidmi
Další názvy: Fitness training to visually handicapped people
Autoři: Kvasničková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5068
Klíčová slova: fitness;handicap;strečink;kompenzační cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: fitness;handicap;stretching;compensation exercises
Abstrakt: Práce je zaměřena na cvičení se zrakově handicapovanými lidmi. Vychází se z teoretické části pro cvičení ve fitness zdravých jedinců a s jeho pomocí se v praxi aplikuje soubor jednotlivých cviků ve cvičební program. Je zde zpracována metodiky jednotlivých cviků a jejich specifika pro zrakově postižené jedince.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is aimed at the visually handicapped in exercising humans. Based on the theoretical part of fitness training for healthy subjects and use it in practice applied to each set of exercises in an exercise program. There is a methodology developed various exercises and their specific features for visually impaired individuals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Verze BC pro CD odevzdani.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KVASNICKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce122,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KVASNICKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce143,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KVASNICKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce32,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5068

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.