Název: Mobilní aplikace pro digitální údržbu informací o geodetických bodových polích
Další názvy: Mobile application for servicing informations about geodetics minor controls
Autoři: Vetýška, Martin
Vedoucí práce/školitel: Jedlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5069
Klíčová slova: GNSS;WMS;bodové pole;NMEA;Android
Klíčová slova v dalším jazyce: GNSS;WMS;geodetic control;NMEA;Android
Abstrakt: Práce se zabývá využitím globálních navigačních satelitních systémů pro vyhledávání bodů bodových polí s pomocí chytrých mobilních telefonů. V práci jsou popsány známé navigační systémy (s důrazem na GPS), přesnost určení polohy a metody zpřesnění polohy. Dále je popsán standard NMEA, který slouží k přenosu dat při kódových měřeních GNSS. Praktická část se věnuje tvorbě navigační aplikace umožňující správu bodových polí. Aplikace je vyvinuta pro operační systém Android.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with a usage of GNSS for finding geodetic control points via smartphone. It describes known navigation systems (focusing on GPS), positioning accuracy and methods of accuracy improvement. Furthermore, NMEA standard, which transfers code measurement data, is specified. The practical part of this work gives a procedure of creating a navigation application, which helps maintain geodetic control, for Android operating system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vetyska_BP.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_vetyska.pdfPosudek vedoucího práce473,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_vetyska.pdfPrůběh obhajoby práce35,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5069

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.