Název: 3D model památkově chráněného areálu na základě kombinace jeho geodetické a architektonické dokumentace
Další názvy: 3D model of heritage protected area based on a combination of surveying and architectural documentation
Autoři: Belai, Elena
Vedoucí práce/školitel: Jedlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5070
Klíčová slova: 3D model;architektonické měření;geografický datový model;geografický informační systém;kulturní dědictví;laserové skenování;státní zámek Kozel
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D model;architectural survey;geographical data model;geographical information systems;cultural heritage;laser scanning;state castle Kozel
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rešerší stávajícího stavu 3D modelování památkově chráněných objektů, porovnáním tvorby 3D modelu z architektonického měření a laserového skenování. Dále je řešen návrh postupu tvorby 3D modelu. V rámci této práce byla popsána historie již provedených prací na státním zámku Kozel. Byl vytvořen 3D model zámku Kozel na základě kombinace jeho geodetické a architektonické dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the retrieval of the current state of 3D modeling of heritage protected areas, comparison of architectural survey 3D model and laser scanning. 3D model design process is further dealt with. The history of work already concluded on the State Castle Kozel was described in this thesis. 3D model of the Castle Kozel was created on the basis of combination of surveying and architectural documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Belai_BP_text.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Belai.pdfPosudek vedoucího práce109,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_belai.pdfPrůběh obhajoby práce32,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.