Název: Nástroj pro řízení rizik bezpečnosti informací
Další názvy: Information security risk management tool
Autoři: Klimeš, Radomír
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Oponent: Tupa, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5090
Klíčová slova: ISMS;bezpečnost informací;rizika;PDCA;aktiva;hrozba;zranitelnost;protiopatření;vyhodnocování
Klíčová slova v dalším jazyce: ISMS;security of information;risks;PDCA;assets;threat;countermeasure;evaluation
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je zaměření se na problematiku systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS). Jedná se o propracovaný, dokumentovaný systém, kde jsou zvolena a chráněna aktiva nesoucí informace, rizika bezpečnosti informací jsou řízena a opatření pro potlačení či prevenci rizik jsou kontrolována.
Abstrakt v dalším jazyce: The main subject of this diploma thesis is an acquaintance with information security management system (ISMS). This system is concerned with information security management and it should meet a set of policies, which are mentioned particulary out of ISO 27001.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KLIMES_E09N0026P.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimes_V.pdfPosudek vedoucího práce534,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimes_O.pdfPosudek oponenta práce514,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040795_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.