Title: Nástroj pro řízení rizik bezpečnosti informací
Other Titles: Information security risk management tool
Authors: Klimeš, Radomír
Advisor: Steiner, František
Referee: Tupa, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5090
Keywords: ISMS;bezpečnost informací;rizika;PDCA;aktiva;hrozba;zranitelnost;protiopatření;vyhodnocování
Keywords in different language: ISMS;security of information;risks;PDCA;assets;threat;countermeasure;evaluation
Abstract: Předmětem této diplomové práce je zaměření se na problematiku systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS). Jedná se o propracovaný, dokumentovaný systém, kde jsou zvolena a chráněna aktiva nesoucí informace, rizika bezpečnosti informací jsou řízena a opatření pro potlačení či prevenci rizik jsou kontrolována.
Abstract in different language: The main subject of this diploma thesis is an acquaintance with information security management system (ISMS). This system is concerned with information security management and it should meet a set of policies, which are mentioned particulary out of ISO 27001.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KLIMES_E09N0026P.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Klimes_V.pdfPosudek vedoucího práce534,68 kBAdobe PDFView/Open
Klimes_O.pdfPosudek oponenta práce514,71 kBAdobe PDFView/Open
040795_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.