Název: Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha
Další názvy: Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Autoři: Gdovin, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5093
Klíčová slova: kalorimetrická komora;ztráty;stroje;metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: calorimetric chamber;losses;equipment;method
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je cenová rozvaha pro stavbu kalorimetrické komory.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the price of the construction of calometric chamber.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Gdovin.pdfPlný text práce998,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047374_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047374_oponent.pdfPosudek oponenta práce240,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047374_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.