Název: Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského jazyka, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku
Další názvy: The translation of web pages of Plzensky Prazdroj, a.s. from Czech to Russian, analysis of the translation process and elaboration of Czech-Russian dictionary
Autoři: Petrova, Anna
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5095
Klíčová slova: pivo;pivovar;Plzeň;Plzeňský Prazdroj;alkohol;dodavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: beer;brewery;Pilsen;Plzensky Prazdoj;alcohol;distributor
Abstrakt: Daná bakalářská práce se zabývá překladem webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z češtiny do ruštiny. K tomuto překladu byl vytvořena analýza výchozího textu, dále následuje úvod do překladatelství a překladateslký komentář. Práce je obohacená o česko-ruský slovník.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals about the translation of web pages of Plzensky Prazdroj, a.s. from Czech into Russian. With the translation the alalysis of original text was made. After there is the induction to the translation and the translation commment. The work was enrich with Czech-Russian dictionary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_ANNA _PETROVA.pdfPlný text práce774,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0015.PDFPosudek vedoucího práce294,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0016.PDFPosudek oponenta práce493,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0017.PDFPrůběh obhajoby práce826,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.