Title: Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského jazyka, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku
Other Titles: The translation of web pages of Plzensky Prazdroj, a.s. from Czech to Russian, analysis of the translation process and elaboration of Czech-Russian dictionary
Authors: Petrova, Anna
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5095
Keywords: pivo;pivovar;Plzeň;Plzeňský Prazdroj;alkohol;dodavatel
Keywords in different language: beer;brewery;Pilsen;Plzensky Prazdoj;alcohol;distributor
Abstract: Daná bakalářská práce se zabývá překladem webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z češtiny do ruštiny. K tomuto překladu byl vytvořena analýza výchozího textu, dále následuje úvod do překladatelství a překladateslký komentář. Práce je obohacená o česko-ruský slovník.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals about the translation of web pages of Plzensky Prazdroj, a.s. from Czech into Russian. With the translation the alalysis of original text was made. After there is the induction to the translation and the translation commment. The work was enrich with Czech-Russian dictionary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ANNA _PETROVA.pdfPlný text práce774,03 kBAdobe PDFView/Open
File0015.PDFPosudek vedoucího práce294,65 kBAdobe PDFView/Open
File0016.PDFPosudek oponenta práce493,17 kBAdobe PDFView/Open
File0017.PDFPrůběh obhajoby práce826,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.