Title: Autonomní detekce polohy robota
Other Titles: Autonomous robot position detection
Authors: Pšenička, Jan
Advisor: Dudáček, Karel
Referee: Vavřička, Vlastimil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5101
Keywords: laser;rotace;robot;detekce;pohyb;souřadnice
Keywords in different language: laser;robot;detection;rotation;position
Abstract: Diplomová práce se zabývá možností detekce polohy robota v prostoru pomocí otáčejících se laserových paprsků. V teoretické části popisuji návrhy řešení problémů spojených s možností realizace a návrhy praktické realizace zařízení. V realizační části popisuji návrh testovacího zařízení, na kterém jsem zkoušel použitelnost navržených metod. Výsledkem práce je ověření praktické použitelnosti metody detekce polohy pomocí rotujících laserových paprsků.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibility of detecting the position of the robot by rotating laser beams. The theoretical part describes the design solving problems associated with implementation and proposals for practical implementation of the device. The implementation part describes the implementation of the testing facility, where I tested the applicability of the proposed methods. Result of this thesis is to verify the practical applicability of the method detection position by rotating laser beams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce661,78 kBAdobe PDFView/Open
A09N0033Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce373,69 kBAdobe PDFView/Open
A09N0033Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
A09N0033Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce192,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.