Title: Návrh a implementace software pro detekci a uložení parametrů ERP komponent
Other Titles: Designing and implementing software to detect and store the parameters of ERP components
Authors: Havlenová, Radka
Advisor: Mautner, Pavel
Referee: Matoušek, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5104
Keywords: evokované potenciály;analýza hlavních komponent;analýza nezávislých komponent
Keywords in different language: event-related potentials;principal component analysis;independent component analysis
Abstract: Analýza elektroencefalogramu evokovaných potenciálů za použití analýzy hlavních a nezávislých komponent.
Abstract in different language: Analysis of EEG event-related potentials using independent and principal component analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
A09N0049Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce390,54 kBAdobe PDFView/Open
A09N0049Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce795,18 kBAdobe PDFView/Open
A09N0049Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce210,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.