Title: Propaganda v nedemokratických režimech (případová studie)
Other Titles: Internet propaganda and censorship in China
Authors: Beneš, Kamil
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5114
Keywords: propaganda;cenzura;internet;Čína;Google;CCPPD
Keywords in different language: propaganda;censorship;internet;China;Google;CCPPD
Abstract: Práce je případovou studií praktik a mechanismů propagandy a cenzury na čínském internetu. Teoretická část práce se skládá z objasnění pojmů použitých v empirické části práce. Nejvíce prostoru je věnováno pojmu propaganda a jejich nástrojů a praktik. Empirická část se pak skládá ze dvou částí. První je věnována studiu institucí figurujících v systému čínské propagandy. Část druhá obsahuje samotnou analýzu kontroly a využití nástrojů propagandy v čínském internetovém prostředí.
Abstract in different language: The work is a case study of practices and mechanisms of propaganda and censorship on the Chinese Internet. The theoretical part consists of clasification of terms used in the empirical part. Most space is devoted to the concept of propaganda and the tools and practices. The empirical part is composed of two parts. The first one is devoted to the study of institutions figuring in the system of chinese propaganda. The second part contains and analysis of control and propaganda instruments in the china´s internet environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_FINAL.pdfPlný text práce377,61 kBAdobe PDFView/Open
Benes_ved_ros.docPosudek vedoucího práce28,5 kBMicrosoft WordView/Open
Benes_opo.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Benes.pdfPrůběh obhajoby práce289,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.