Název: Působení Armády České republiky na zahraničních misích
Další názvy: Operation of Army of the Czech republic at foreign missions
Autoři: Kopecký, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5118
Klíčová slova: Armáda České republiky;zahraniční mise;NATO;Ministerstvo obrany České republiky;bezpečnostní politika;ISAF;KFOR;baltic air policing;SFOR
Klíčová slova v dalším jazyce: Armed forces of Czech republic;foreign missions;NATO;Ministry of defence of Czech republic;security policy;ISAF;KFOR;baltic air policing;SFOR
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje zahraniční mise Armády České republiky, jedná se zejména o mise KFOR, SFOR, ISAF a Baltic air policing. V práci jsou taktéž popsány vztahy České republiky s bezpečnostními organizacemi, zejména s NATO. Pro snazší pochopení problematiky jsou prezentovány české zahraničně-bezpečnostní zájmy a vývoj v české armádě od roku 1989.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is describing the operation of the Armed forces of the Czech republic, especially mission KFOR, SFOR, ISAF and Air policing at the Baltic states. In the thesis there are described the relations Czech republic with security organizations, especially with NATO. For the easier understanding there are presented czech security interests and the development of the Czech armed force since year 1989.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce451,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce44,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky_konzultant.docPosudek oponenta práce34 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
pdf(1).Kopecky.pdfPrůběh obhajoby práce606,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.