Title: Global governance v teoriích mezinárodních vztahů - diskuze, potenciál a kritika
Other Titles: Global governance in international relations theory - discussion, potential and critics
Authors: Burešová, Veronika
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5119
Keywords: globální vládnutí;globalizace;transnacionální instituce;mezinárodní systém;mezinárodní organizace;model;struktura;vláda
Keywords in different language: global governance;globalization;transnational institution;international system;international organization;model;structure;government
Abstract: Global governance je moderním fenoménem spojeným s globalizací. Od centrálně řízené vlády se systém transformuje do komplexnějšího systému vládnutí. Globální systém governance je komplexem pravidel, norem, kontrolních mechanismů a překrývajících se politických kompetencí, kde neexistuje žádná nadřazená autorita. Tato práce se zabývá různými pohledy na koncept global governance různých autorů.
Abstract in different language: Global governance is a modern phenomena closely related to globalization. From central orientated government there is a transformation process to more complex system of governance. Global system of governance is a complex of rules, norms, control mechanisms and overlapping political competences, where no control authority is present. This essay is about different views of concept of governance presented by different scholars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Global governance.pdfPlný text práce219,7 kBAdobe PDFView/Open
buresova pol ved.docxPosudek vedoucího práce44,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Buresova bc opo_KAP-2.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
Buresova.pdfPrůběh obhajoby práce123,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.