Title: Polsko-ruské vztahy po smrti presidenta Lecha Kaczyńského
Other Titles: Polish-Russian relations after the death of President Lech Kaczynski
Authors: Gusejnov, Roman
Advisor: Maiello, Giuseppe
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5121
Keywords: Polsko;Rusko;Lech Kaczyński;Nikita Sergejevič Chruščov;Leonid Iljič Brežněv;Michail Sergejevič Gorbačov;Boris Jelcin;Vladimír Putin;letecká havárie;Katyň
Keywords in different language: Poland;Russia;Lech Kaczynski;Nikita Sergejevich Chruschov;Leonid Iljich Brezhnev;Michail Sergejevich Gorbachev;Boris Yelcin;VladimírPutin;air crash;Katyň
Abstract: Bakalářská práce se zabývá polsko- ruskými vztahy po smrti presidenta Lecha Kaczyńského. Práce je vypracována rámcovou analýzou, která je založena na sběru kvalitativních dat. Důležitým aspektem vztahů, který je popsán, je událost jenž se stala 10.4. 1940 v Katyni. Dalším takovým bodovým zlomem je letecká nehoda která se stala v roce 2010, kde zemřel polský president a mnoho dalších vládních činitelů.
Abstract in different language: Bachalory project is about Polish-Russian relations after the death of President Lech Kaczynski. The work is developed framework analysis, which is based on qualitative data collection. An important aspect of relationship both of nations, which is described, is an event which became 4.10 1940 in Katyn. Another such spot is break accident, which happened in April 2010, where died Polish president and many other government officials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Gusejnov_ved.docxPosudek vedoucího práce39,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
gusejnov_opo_mvves.docxPosudek oponenta práce46,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Gusejnov.pdfPrůběh obhajoby práce356,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.