Název: Polsko-ruské vztahy po smrti presidenta Lecha Kaczyńského
Další názvy: Polish-Russian relations after the death of President Lech Kaczynski
Autoři: Gusejnov, Roman
Vedoucí práce/školitel: Maiello, Giuseppe
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5121
Klíčová slova: Polsko;Rusko;Lech Kaczyński;Nikita Sergejevič Chruščov;Leonid Iljič Brežněv;Michail Sergejevič Gorbačov;Boris Jelcin;Vladimír Putin;letecká havárie;Katyň
Klíčová slova v dalším jazyce: Poland;Russia;Lech Kaczynski;Nikita Sergejevich Chruschov;Leonid Iljich Brezhnev;Michail Sergejevich Gorbachev;Boris Yelcin;VladimírPutin;air crash;Katyň
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá polsko- ruskými vztahy po smrti presidenta Lecha Kaczyńského. Práce je vypracována rámcovou analýzou, která je založena na sběru kvalitativních dat. Důležitým aspektem vztahů, který je popsán, je událost jenž se stala 10.4. 1940 v Katyni. Dalším takovým bodovým zlomem je letecká nehoda která se stala v roce 2010, kde zemřel polský president a mnoho dalších vládních činitelů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachalory project is about Polish-Russian relations after the death of President Lech Kaczynski. The work is developed framework analysis, which is based on qualitative data collection. An important aspect of relationship both of nations, which is described, is an event which became 4.10 1940 in Katyn. Another such spot is break accident, which happened in April 2010, where died Polish president and many other government officials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gusejnov_ved.docxPosudek vedoucího práce39,25 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
gusejnov_opo_mvves.docxPosudek oponenta práce46,98 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Gusejnov.pdfPrůběh obhajoby práce356,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.