Název: Sporné aspekty zahájení invaze do Iráku v roce 2003
Další názvy: Controversial aspects of the start of the invasion of Iraq in 2003
Autoři: Janovský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5126
Klíčová slova: invaze;ropa;realismus;USA;Irák;OPEC
Klíčová slova v dalším jazyce: invasion;oil;realism;USA;Iraq;OPEC
Abstrakt: Invaze do Iráku v roce 2003 je jedna z nejdůležitějších událostí 21. století a byla kontroverzní především kvůli obrovským ropným zásobám v Iráku. Kritici této invaze ji viděli jako válku kvůli ropě a americký boj o větší moc. Kvůli těmto tvrzením je tématem této práce ropný faktor. V teoretické části práce jsou popisována teoretická východiska realismu, která jsou klíčová pro pochopení ropy jako motivu. V další části práce je popisována chronologie událostí předcházející invazi, především je zohledňována cena ropy, její produkce v Iráku a dalších státech OPECu a závislost USA na ropě z těchto zemí. Americká politika se změnila po útocích z 11. září když al-Káida zaútočila na WTC. Konfrontuji tuto politiku s realistickým přístupem a s ropným faktorem. Při zohlednění všech těchto částí (historie, realistický přístup, národní bezpečnost, cena ropy, závislost USA na ropě) tvrdím, že invaze nebyla kvůli získání ropných zásob Iráku, ale kvůli bezpečnosti a hrozbě terorismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The 2003 invasion of Iraq is one of the most important events in the 21st century and it was mainly controversial because of the huge oil reserves in Iraq. The critics of the invasion saw it as the war for oil and the US struggle for more power. Because of these allegations, the oil factor is the main topic of this work. In the theoretical part of the work I describe the realistic approach to international relations, that is crucial in understanding the oil motive. In the next part of the work, I describe the chronology of events before the invasion, mainly considering the price of oil, its production in Iraq and other states of OPEC and dependence of the USA on oil from these countries. American policy changed after September 11 when al-Qaeda terrorists struck the World Trade Center. I confront the policy with realistic approach to international relations and with the oil factor. Considering all these things (history, realistic approach, national security and oil prices and US dependency on it), I claim, that the invasion was not about grabbing the oil from Iraq, but about security and threat of terrorism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Michal Janovsky.pdfPlný text práce703,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janovsky_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Janovsky_OPO.docxPosudek oponenta práce42,26 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Janovsky.pdfPrůběh obhajoby práce341,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.