Title: Rusko a západní kultura
Other Titles: Russia and western culture
Authors: Janků, Dagmar
Advisor: Maiello, Giuseppe
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5129
Keywords: kultura;opozice;revoluce;kniha;školství
Keywords in different language: culture;opposition;revolution;book;schooling
Abstract: Cílem této práce bylo zhodnocení toho, za na Rusko má vliv západní kultura anebo naopak nemá.Petr Veliký se svými cestami na Západ inspiroval k vykonání svých reforem. Slavjanofilové se zabývali zejména náboženskými otázkami a Západ byl pro ně zkažený. Podle západníků by mělo Rusko projít stejným vývojem jako západní Evropa. Nástupem sovětského režimu došlo k jednoznačnému odchýlení dosavadního směřování ruského kulturního života od všech evropských vzorů.Pádem železné opony a rozpadem Sovětského svazu nastaly v ruské společnosti veliké změny.
Abstract in different language: The objective this theis was to evaluate the influence of west culture on Russia.Petr Great opened a window to Europe to Russia.Slavophils dealt in particular with religion issues in and West was bad for them. Accorfing westernem Russia should undergo the same development as western Europe. Rise of the soviet regime deviation of the current direction of cultural life of all european models.By the fall of the iron curtain and the collapse of the Soviet Union occurred in Russian society many changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Definitivni BP-oprava 2.pdfPlný text práce851,76 kBAdobe PDFView/Open
janku_ved.docxPosudek vedoucího práce31,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
janku_opo.docPosudek oponenta práce55 kBMicrosoft WordView/Open
Janku.pdfPrůběh obhajoby práce626,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.