Název: Rusko a západní kultura
Další názvy: Russia and western culture
Autoři: Janků, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Maiello, Giuseppe
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5129
Klíčová slova: kultura;opozice;revoluce;kniha;školství
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;opposition;revolution;book;schooling
Abstrakt: Cílem této práce bylo zhodnocení toho, za na Rusko má vliv západní kultura anebo naopak nemá.Petr Veliký se svými cestami na Západ inspiroval k vykonání svých reforem. Slavjanofilové se zabývali zejména náboženskými otázkami a Západ byl pro ně zkažený. Podle západníků by mělo Rusko projít stejným vývojem jako západní Evropa. Nástupem sovětského režimu došlo k jednoznačnému odchýlení dosavadního směřování ruského kulturního života od všech evropských vzorů.Pádem železné opony a rozpadem Sovětského svazu nastaly v ruské společnosti veliké změny.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective this theis was to evaluate the influence of west culture on Russia.Petr Great opened a window to Europe to Russia.Slavophils dealt in particular with religion issues in and West was bad for them. Accorfing westernem Russia should undergo the same development as western Europe. Rise of the soviet regime deviation of the current direction of cultural life of all european models.By the fall of the iron curtain and the collapse of the Soviet Union occurred in Russian society many changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Definitivni BP-oprava 2.pdfPlný text práce851,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janku_ved.docxPosudek vedoucího práce31,14 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
janku_opo.docPosudek oponenta práce55 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Janku.pdfPrůběh obhajoby práce626,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.