Název: Regionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace
Další názvy: Regional political parties in central-eastern Europe - comparison
Autoři: Špendlíček, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5131
Klíčová slova: regionální strana;etno-regionální strana;Moravané;Most-híd;Strana spolupráce;Volební akce Poláků na Litvě;Maďarský demokratický svaz v Rumunsku;Hnutí za práva a svobody;Liga sociálních demokratů Vojvodiny;Istrijské demokratické shromáždění;Demokratický svaz pro integraci
Klíčová slova v dalším jazyce: regional party;ethno-regional party;Moravians;Most-híd;Party of cooperation;Electoral action of Poles in Lithuania;Democratic alliance of Hungarians in Romania;Movement for rights and freedoms in Bulgaria;League of Vojvodina social democrats in Serbia;Istrian democratic assembly in Croatia;Democratic union for integration in Republic of Macedonia
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá představením osmi regionálních a etno-regionálních stran ve středovýchodní Evropě. Jsou jimi Moravané, Most-Híd - strana spolupráce, LLRA - Volební akce Poláků na Litvě, UDMR - Maďarský demokratický svaz v Rumunsku, DPS - Hnutí za práva a svobody, LSV - Liga sociálních demokratů Vojvodiny. IDS - Istrijské demokratické shromáždění a DUI - Demokratický svaz pro integraci. První část se věnuje teoretickému vymezení regionálních stran. Druhá část se zabývá konkrétními regionálními stranami, jejich vzniku, organizační struktuře, volební podpoře a zastoupení stran v zákonodárných orgánech. Třetí část se věnuje analýze uplatňování genderové rovnosti a síle vůdců v rámci stran. Práce je doplněna přílohami v podobě dvou tabulek znázorňujících výsledky obou analýz.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work deals with regional and ethno-regional parties in the area of Central-Eastern Europe. Specifically compares eight parties which are Moravians in Czech Republic, Bridge ? Party of Cooperation in Slovakia, Electoral Action of Poles in Lithuania, Democratic Alliance of Hungarians in Romania, Movement for Rights and Freedoms in Bulgaria, League of Vojvodina Social Democrats in Serbia, Istrian Democratic Assembly in Croatia and Democratic Union for Integration in Republic of Macedonia. First part of this work theoretically explains meanings of regional party and ethnic party. Second part of work analysis mentioned parties, its organizational structures, electoral programs and statements, voter support and representation of parties in national parliaments or European parliament. Third part compares gender policies of mentioned parties and power and support of leaders among their parties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Spendlicek Ondrej.pdfPlný text práce723,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spendlicek_BP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce41,28 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Spendlicek_pol_bc.docxPosudek oponenta práce43,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Spendlicek.pdfPrůběh obhajoby práce193,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.