Title: Regionální politické strany ve středovýchodní Evropě - komparace
Other Titles: Regional political parties in central-eastern Europe - comparison
Authors: Špendlíček, Ondřej
Advisor: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5131
Keywords: regionální strana;etno-regionální strana;Moravané;Most-híd;Strana spolupráce;Volební akce Poláků na Litvě;Maďarský demokratický svaz v Rumunsku;Hnutí za práva a svobody;Liga sociálních demokratů Vojvodiny;Istrijské demokratické shromáždění;Demokratický svaz pro integraci
Keywords in different language: regional party;ethno-regional party;Moravians;Most-híd;Party of cooperation;Electoral action of Poles in Lithuania;Democratic alliance of Hungarians in Romania;Movement for rights and freedoms in Bulgaria;League of Vojvodina social democrats in Serbia;Istrian democratic assembly in Croatia;Democratic union for integration in Republic of Macedonia
Abstract: Bakalářská práce se zabývá představením osmi regionálních a etno-regionálních stran ve středovýchodní Evropě. Jsou jimi Moravané, Most-Híd - strana spolupráce, LLRA - Volební akce Poláků na Litvě, UDMR - Maďarský demokratický svaz v Rumunsku, DPS - Hnutí za práva a svobody, LSV - Liga sociálních demokratů Vojvodiny. IDS - Istrijské demokratické shromáždění a DUI - Demokratický svaz pro integraci. První část se věnuje teoretickému vymezení regionálních stran. Druhá část se zabývá konkrétními regionálními stranami, jejich vzniku, organizační struktuře, volební podpoře a zastoupení stran v zákonodárných orgánech. Třetí část se věnuje analýze uplatňování genderové rovnosti a síle vůdců v rámci stran. Práce je doplněna přílohami v podobě dvou tabulek znázorňujících výsledky obou analýz.
Abstract in different language: Bachelor work deals with regional and ethno-regional parties in the area of Central-Eastern Europe. Specifically compares eight parties which are Moravians in Czech Republic, Bridge ? Party of Cooperation in Slovakia, Electoral Action of Poles in Lithuania, Democratic Alliance of Hungarians in Romania, Movement for Rights and Freedoms in Bulgaria, League of Vojvodina Social Democrats in Serbia, Istrian Democratic Assembly in Croatia and Democratic Union for Integration in Republic of Macedonia. First part of this work theoretically explains meanings of regional party and ethnic party. Second part of work analysis mentioned parties, its organizational structures, electoral programs and statements, voter support and representation of parties in national parliaments or European parliament. Third part compares gender policies of mentioned parties and power and support of leaders among their parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Spendlicek Ondrej.pdfPlný text práce723,75 kBAdobe PDFView/Open
Spendlicek_BP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce41,28 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Spendlicek_pol_bc.docxPosudek oponenta práce43,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Spendlicek.pdfPrůběh obhajoby práce193,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.