Title: Kategorie kultury a rasy v českém mediálním diskursu
Other Titles: Categories of culture and race in the czech media discourse
Authors: Rybár, Martin
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Hirt, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5133
Keywords: kultura;rasa;diskurs;mediální diskurs;sociální konstrukt
Keywords in different language: culture;race;discourse;media discourse;social construct
Abstract: Má práce se věnuje kategoriím kultury a rasy a jejich užívání v českém mediálním diskursu. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou tyto kategorie užívány v českých médiích a českými politiky a zda je česká politická scéna těmito kategoriemi ovlivňována.
Abstract in different language: My bachelor thesis is dedicated to categories of culture and race and to their use in the czech media discourse. The aim of this thesis is to find out how is these categories used in czech media and by czech politics and if is czech political scene influence by these categories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybar_2O12_ver_a.pdfPlný text práce439,52 kBAdobe PDFView/Open
Rybar_ved.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
Rybar_KAP BP-oponent 2012.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Rybar.pdfPrůběh obhajoby práce150,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.