Název: Kategorie kultury a rasy v českém mediálním diskursu
Další názvy: Categories of culture and race in the czech media discourse
Autoři: Rybár, Martin
Vedoucí práce/školitel: Lupták Burzová, Petra
Oponent: Hirt, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5133
Klíčová slova: kultura;rasa;diskurs;mediální diskurs;sociální konstrukt
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;race;discourse;media discourse;social construct
Abstrakt: Má práce se věnuje kategoriím kultury a rasy a jejich užívání v českém mediálním diskursu. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou tyto kategorie užívány v českých médiích a českými politiky a zda je česká politická scéna těmito kategoriemi ovlivňována.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is dedicated to categories of culture and race and to their use in the czech media discourse. The aim of this thesis is to find out how is these categories used in czech media and by czech politics and if is czech political scene influence by these categories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rybar_2O12_ver_a.pdfPlný text práce439,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybar_ved.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rybar_KAP BP-oponent 2012.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rybar.pdfPrůběh obhajoby práce150,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.