Název: Global governance v teoriích mezinárodních vztahů - diskuze, potenciál a kritika
Další názvy: Global governance in international relations theory - discussion, potential and critics
Autoři: Burešová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5134
Klíčová slova: globální vládnutí;mezinárodní organizace;aktéři;systém
Klíčová slova v dalším jazyce: global governance;international organizations;actors;system
Abstrakt: Tato práce pojednává o globálním vládnutí. zaměřuje se na popis hlavních aktérů GG, na jeho hlavní mechanismy a zachycuje také proměnu mezinárodního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This theses is about global governance. It describes the main actors of GG, on the main mechanisms of GG and reflects the change of international system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Veronika Buresova Politologie KFS 2012.pdfPlný text práce198,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
buresova_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce43,23 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Buresova_BP_POL_opo.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Buresova.pdfPrůběh obhajoby práce89,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.