Title: Global governance v teoriích mezinárodních vztahů - diskuze, potenciál a kritika
Other Titles: Global governance in international relations theory - discussion, potential and critics
Authors: Burešová, Veronika
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5134
Keywords: globální vládnutí;mezinárodní organizace;aktéři;systém
Keywords in different language: global governance;international organizations;actors;system
Abstract: Tato práce pojednává o globálním vládnutí. zaměřuje se na popis hlavních aktérů GG, na jeho hlavní mechanismy a zachycuje také proměnu mezinárodního systému.
Abstract in different language: This theses is about global governance. It describes the main actors of GG, on the main mechanisms of GG and reflects the change of international system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Buresova Politologie KFS 2012.pdfPlný text práce198,41 kBAdobe PDFView/Open
buresova_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce43,23 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Buresova_BP_POL_opo.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordView/Open
Buresova.pdfPrůběh obhajoby práce89,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.