Title: Tvůrčí psaní ve vyprávěních
Other Titles: Creative Writing in Narratives
Authors: Jonák, Pavel
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2022, roč. 12, č. 1, s. 7-31.
Issue Date: 2022
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2023/01/Memo_2022_2_www.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51389
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: tvůrčí psaní;orální historie;dějiny tvůrčího psaní
Keywords in different language: creative writing;oral history;creative writing history
Abstract: Článek poskytuje rámcový přehled vývoje českého tvůrčího psaní v prvních dvou porevolučních dekádách a dokumentuje průběh výzkumného projektu České tvůrčí psaní pohledem jeho zakladatelů. Za pomoci využití orálněhistorické metody se podařilo zachovat vyprávění dvou desítek narátorů z řad zakladatelů oboru. Čtyři nejvýraznější přístupy k výuce přibližuje formou případové studie.
Abstract in different language: The article provides an overview of the development of Czech creative writing in the first two post‑revolutionary decades and documents the research project History of Czech Creative Writing from the Perspective of its Founders. Narratives of two dozen narrators – the founders of the field – has been saved by using the oral history method. Four of the most significant approaches to teaching are presented in the form of case studies.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč.12, č. 2 (2022)
Roč.12, č. 2 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2022_2_www-8-32.pdfPlný text441,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.