Title: Český zahraničně politický proces - agenda-setting a aktéři podílející se na tvorbě a výkonu české zahraniční politiky
Other Titles: Czech Foreign Policy Process - Agenda-setting and Actors Involved in the Creation and Performance of the Czech Foreign Policy
Authors: Červená, Kristýna
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5139
Keywords: agenda setting;český zahraničněpolitický proces;Severoatlantická aliance;média;veřejnost;Česká republika
Keywords in different language: agenda setting;czech foreign policy process;North Atlantic alliance;media;public;Czech republic
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá českým zahraničněpolitickým procesem, agendou-setting a aktéry, kteří ovlivňují tvorbu a výkon české zahraniční politiky. Práce je koncipovaná do dvou částí. První část je teoretická a představuje vývoj výzkumů teorie agenda-setting, koncepci a jednotlivé segmenty této teorie, se kterými dále pracuje druhá část. V první části je také představen proces české zahraniční politiky a jeho struktura. Součástí této části práce je také vymezení pravomocí aktérů české zahraniční politiky - konkrétně Vlády ČR, Parlamentu ČR a prezidenta České republiky. Druhá část je jednopřípadovou studií analyzující vstup České republiky do bezpečnostních struktur Severoatlantické aliance v procesu agenda-setting. Tato část práce je nástinem role Vlády ČR a prezidenta ČR v tomto procesu. Zaměřuje se také na roli jednotlivých segmentů teorie agenda-setting v tomto procesu. Cílem předkládané práce je určit, který ze segmentů agenda-setting nastolil agendu vstupu České republiky do NATO a který z těchto segmentů měl na konečném vstupu do NATO největší vliv.
Abstract in different language: The Bachelor thesis named Czech Foreign Policy Process ? Agenda-setting and Actors involved in the Creation and Performance of the Czech Foreign Policy is a one case study of an admission of the Czech Republic to the North Atlantic Treaty Organisation in 1999. The thesis is divided into two parts. The first part is focused on the theory of agenda-setting, its development and conception. Agenda-setting consists of three segments: media agenda, public agenda and policy agenda. Due to the specialization of the topic, the main emphasis is on policy agenda. The first part also contains an analysis of the Czech foreign policy process, which describes its structure. The second part concentrates on the admission of the Czech Republic to NATO. It describes a process to the admission and explains the function and influence of the Czech government representatives and the role of agenda-setting in Czech political process. The purpose of the thesis is to answer a research question: which segment of agenda-setting influenced the admission of the Czech Republic to NATO most? Theoretical knowledge described in the first part is employed in the case study of the second part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cesky zahranicnepoliticky proces-agenda-setting a akteri podilejici se na tvorbe a vykonu ceske zahranicni politiky.pdfPlný text práce671,11 kBAdobe PDFView/Open
Cervena_ved.pdfPosudek vedoucího práce388,19 kBAdobe PDFView/Open
cervena_opo_mvbas.pdfPosudek oponenta práce483,63 kBAdobe PDFView/Open
Cervena.pdfPrůběh obhajoby práce166,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.