Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMasopust, Jiří
dc.contributor.authorLinhart, Richard
dc.date.accepted2012-03-23
dc.date.accessioned2015-05-11T09:18:44Z-
dc.date.available2005-09-01cs
dc.date.available2015-05-11T09:18:44Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-05
dc.identifier32123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5147
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi určení parametrů dráhy pikosatelitu, ke zjištění jeho aktuální polohy, na základě příjmu signálů z pozemních FM sítí. Tento druh signálů má standardní, pevně definovanou strukturu, velmi dobře popsanou pro všechny země světa. Lze využít databáze unikátních identifikátorů zemí, stejně jako unikátních identifikátorů jednotlivých stanic, kde je možné získat zeměpisnou polohu každého vysílače. Signály jsou přijímány miniaturním úsporným přijímačem a dekódovány za účelem získání základních dat spojených s polohou pikosatelitu. Parametry dráhy pikosatelitu a jeho okamžitá poloha na oběžné dráze jsou poté odhadovány na základě znalosti historie těchto základních dat. Na přijímač a přijímací anténu jsou kladeny zvláštní nároky z pohledu minimalizace rozměrů, hmotnosti a spotřeby. Obzvláště komplikované je řešení přijímací antény, vzhledem k velké vlnové délce zpracovávaných signálů. Jednotka implementující odhad parametrů dráhy pikosatelitu pomocí signálů pozemních stanic může být u malých satelitních projektů použita jako levnější náhrada za nedostupný palubní přijímač GPS. Přesnost určení polohy je sice mnohem nižší, ale pro malé projekty na bázi pikosatelitu plně postačí.cs
dc.format121 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsatelitcs
dc.subjectpikosatelitcs
dc.subjectFM rozhlascs
dc.subjectoběžná dráhacs
dc.subjectpříjem signálu oběžné drázecs
dc.subjectpoloha satelitucs
dc.subjectparametry dráhy satelitucs
dc.subjectFM přijímačcs
dc.subjectidentifikace rozhlasové stanicecs
dc.subjectodhad parametrů dráhy satelitucs
dc.titleOdhad parametrů dráhy satelitu pomocí signálů pozemních FM sítícs
dc.title.alternativeEstimation of Satellite Orbit Parameters Using FM Radio Networksen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis, possibilities of picosatellite track parameters determination is discussed, using terrestrial FM broadcast in-orbit reception. These signals, has standardized structure which is well defined in all countries in the world. Databases of unique country identifiers or unique stations identifiers are available, while the geographic position of all transmitters can be obtained. Signals are received by a miniature low-power receiver and decoded to basic data concerned in picosatellite position. Orbital parameters of the picosatellite and its actual position in the orbit are then estimated from history records of those basic data. There are special requirements on the receiver and on the receiving antenna. These subsystems, has to have a minimal size, weight and power consumption. This is very difficult to solve, in the case of the antenna, because of big wave length used. The subsystem equipped with track parameters estimation based on terrestrial signals reception can be used as a low-budget replacement of an unavailable GPS receiver onboard. The accuracy of the position estimate is much lower in this case, but the solution is still useable for small picosatellite projects.en
dc.subject.translatedsatelliteen
dc.subject.translatedpicosatelliteen
dc.subject.translatedFM broadcasten
dc.subject.translatedorbiten
dc.subject.translatedsignal in-orbit receptionen
dc.subject.translatedsatellite attitudeen
dc.subject.translatedsatellite track parametersen
dc.subject.translatedFM receiveren
dc.subject.translatedbroadcast station identificationen
dc.subject.translatedsatellite track parameters determinationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
radioadcs_2.2_110911_p1.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
linhart skol.pdfPosudek vedoucího práce476,85 kBAdobe PDFView/Open
linhart opon.pdfPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
linhart zapis.pdfPrůběh obhajoby práce486,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.