Title: Reakce učitelů na zjištění přítomnosti podvádění při ověřování znalostí na střední škole
Other Titles: Teachers' reactions to students cheating in high school exams
Authors: Krotký, Jan
Honzíková, Jarmila
Citation: KROTKÝ, J. HONZÍKOVÁ, J. REAKCE UČITELŮ NA ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI PODVÁDĚNÍ PŘI OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE. Trendy ve vzdělávání, 2022, roč. 15, č. 1, s. 13-19. ISSN: 1805-8949
Issue Date: 2022
Publisher: Univerzita Palackého
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51615
ISSN: 1805-8949
Keywords: školní podvádění;testování;zkoušení
Keywords in different language: school cheating;testing;knowledge verification
Abstract: Článek předkládá odpovědi ve formě názorů učitelů středních škol na školní podvádění. Dotazníkové šetření na stovce učitelů a učitelek středních škol zjistilo, jaké jsou hlavní směry při řešení podvádění při ověřování znalostí, zejména při testování. Téměř polovina respondentů si myslí, že jeho žáci nepodvádí. Zároveň velká většina učitelů řeší odhalení podvodu na úrovni třídy. Polovina učitelů při odhalení podvodu uděluje známku nevyhověl a dvacet procent učitelů sníží své hodnocení. Alternativní tresty ve formě opuštění třídy jsou podle našeho očekávání zcela výjimečné.
Abstract in different language: The article presents answers in the form of opinions of high school teachers on school cheating. A questionnaire survey of hundreds of high school teachers found out the main directions in tackling cheating in knowledge verification, especially in testing. Almost half of the respondents think that his students are not cheating. At the same time, most teachers deal with class fraud. Half of the teachers give a failed rating when the fraud is detected, and twenty percent of the teachers reduce their rating. Alternative penalties in the form of leaving the class are, as expected, quite exceptional.
Rights: © Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tvv_000114_fin-0001.pdf242,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD