Název: Význam Konference OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 pro mezinárodní právo životního prostředí
Další názvy: The importance of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992 International Environmental Law
Autoři: Král, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Kopal, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5164
Klíčová slova: udřžitelný rozvoj;biodiverzita;právo životního prostředí;Agenda 21
Klíčová slova v dalším jazyce: sustainable development;biodiversity;environmental law;Agenda 21
Abstrakt: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na mezinárodní právo životního prostředí. Zabývá se historickým vývojem práva životního prostředí až do současnosti. Nejprve vymezuje základní termíny a zabývá se nejdůležitějšími konferencemi o životním prostředí, Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 a dále dokumenty na nich přijatými a vývojem práva životního prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis provides a comprehensive view of international environmental law. It is concern with the historical development of environmental law to the present. Firstly, it defines the basic terms and discusses the most important conferences on the environment, United Nations Conference on Environment and Development in 1992 also the documents, which were accepted there and the progress of environmental law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce596,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral - vedouci P.pdfPosudek vedoucího práce389,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kral - oponent.pdfPosudek oponenta práce396,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kral.pdfPrůběh obhajoby práce624,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.