Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorResl, Vladimír
dc.contributor.authorJanoušková, Kristina
dc.contributor.authorLeba, Martin
dc.contributor.authorSoukup, Radek
dc.contributor.authorBlecha, Tomáš
dc.contributor.authorBalabán, Jan
dc.contributor.authorBlažková, Eva
dc.date.accessioned2023-03-20T11:00:19Z-
dc.date.available2023-03-20T11:00:19Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationRESL, V. JANOUŠKOVÁ, K. LEBA, M. SOUKUP, R. BLECHA, T. BALABÁN, J. BLAŽKOVÁ, E. Hydratace kůže a možnosti jejího měření. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2021, roč. 63, č. 6, s. 6-35. ISSN: 1213-9106cs
dc.identifier.issn1213-9106
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51740
dc.description.abstractSouhrnně jsou uvedeny fyziologické základy hydratace epidermis, především stratum cor neum. Kromě tuků (ceramidy, fosfolipidy) je probrána úloha NMF, filaggrinu, keratinu hyaluronové kyseliny a uložení vody v epidermis. Rovněž jsou zmíněny změny za některých patologických stavů (atopie, psoriasis). Uveden je přehled přístrojů k měření hydratace, včetně standardizace a dyna mických testů. Příspěvkem k problematice je vyvinutí cenově dostupné sondy a přístroje i s možností telemetrického přenosu změřených dat a první zkušenosti.cs
dc.format30 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherCzechopress Agencyen
dc.relation.ispartofseriesReferátový výběr z dermatovenerologieen
dc.rights© Czechopress Agencyen
dc.subjecttuky v epidermiscs
dc.subjectpilosebaceosní jednotkacs
dc.subjectpřirozené zvlhčující faktory (NMF)cs
dc.subjectvoda v epidermiscs
dc.subjectkeratincs
dc.subjectměření hydratacecs
dc.subjecthydrolipidový filmcs
dc.subjectbariéracs
dc.subjecttelemetrie dat hydratacecs
dc.subjectTEWLcs
dc.titleHydratace kůže a možnosti jejího měřenícs
dc.title.alternativeSkin hydration and measuring instrumentsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedSkin hydration and measuring instruments. The physiological basis of epidermal hydra tion, especially the stratum corneum, is summarized. In addition to fats (ceramids, phospholipids), the role of NMF, filaggrin, keratin, hyaluronic acid and water storage in the epidermis is discussed. Changes in some pathological conditions (atopy, psoriasis) are also mentioned. An overview of instruments for measuring hydration, including standardization and dynamic tests. A contribution to the issue is the deve lopment of an affordable probe and instrument with the possibility of telemetric transmission of measured data and the first experience.en
dc.subject.translatedfats in the epidermisen
dc.subject.translatedpilosebaceous uniten
dc.subject.translatednatural moisturizing factors (NMF)en
dc.subject.translatedwater in the epidermisen
dc.subject.translatedkeratinen
dc.subject.translatedhydration measurementen
dc.subject.translatedhydrolipid filmen
dc.subject.translatedbarrier of the Skinen
dc.subject.translatedtelemetry data hydrationen
dc.subject.translatedTEWLen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43939166
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD