Název: Přehled a srovnání vlastností moderních tranzistorů pro klasické výkonové audio zesilovače
Další názvy: Summary of modern transistors for analog audio power amplifiers
Autoři: Kopačka, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Holota, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5178
Klíčová slova: zesilovač;bipolární tranzistor;unipolární tranzistor;šum;šumové napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: amplifier;bipolar transistor;unipolar transistor;noise;noise voltage
Abstrakt: V této bakalářské práci jsou popsány jednotlivé stupně výkonových audio zesilovačů. Do jednotlivých stupňů jsou zde sepsány tranzistory a jejich případné dostupné náhrady. Další kapitoly jsou zaměřeny na měření některých parametrů tranzistorů. V poslední kapitole jsou sepsány vhodné tranzistory pro dané typy zesilovačů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis there are described the individual steps for power audio amplifier. Transistors and their relevant available substitutes are divided into separate steps. The next chapters are oriented on measurements of some parameter transistors. The last chapter shows useful transistors for existing types amplifiers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kopacka_Lubos_2012.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopackaved.pdfPosudek vedoucího práce225,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049140_oponent.pdfPosudek oponenta práce397,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049140_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.