Title: Výročí 150 let od založení Náprstkova Muzea v Praze
Other Titles: The 150th anniversary of the founding Naprstek Museum
Authors: Moulisová, Vendula
Advisor: Souček, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5187
Keywords: Vojtěch Náprstek;Náprstkovo muzeum;počítačová grafika;jednotný vizuální styl;propagační prostředky
Keywords in different language: Vojtěch Náprstek;Náprstkovo museum;computer graphics;single visual style;promotional items
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit kompletní propagaci k příležitosti 150letého výročí Náprstkova muzea. V rámci mé praktické části vzniklo logo, manuál jednotného vizuálního stylu, katalog, plakát, leták, vizitka a další propagační prostředky jako jsou trička, tašky, propisovací tužky a další. V teoretické části je popsán vznik muzea a život Vojty Náprstka.
Abstract in different language: The aim of my bachelor work was to create a complete promotion for the 150th anniversary of the Náprstek museum. In the practical part I created a logo, a united visual style manual, a catalogue, a poster,a leaflet, a business card and other promotional products such as T-shirts, bags and pens. The theoretical part describes the foundation of the museum and the life of Vojta Náprstek.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
text.pdfPlný text práce254,43 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,51 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce434,22 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova.pdfPrůběh obhajoby práce169,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.