Název: Výročí 150 let od založení Náprstkova Muzea v Praze
Další názvy: The 150th anniversary of the founding Naprstek Museum
Autoři: Moulisová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Souček, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5187
Klíčová slova: Vojtěch Náprstek;Náprstkovo muzeum;počítačová grafika;jednotný vizuální styl;propagační prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: Vojtěch Náprstek;Náprstkovo museum;computer graphics;single visual style;promotional items
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit kompletní propagaci k příležitosti 150letého výročí Náprstkova muzea. V rámci mé praktické části vzniklo logo, manuál jednotného vizuálního stylu, katalog, plakát, leták, vizitka a další propagační prostředky jako jsou trička, tašky, propisovací tužky a další. V teoretické části je popsán vznik muzea a život Vojty Náprstka.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work was to create a complete promotion for the 150th anniversary of the Náprstek museum. In the practical part I created a logo, a united visual style manual, a catalogue, a poster,a leaflet, a business card and other promotional products such as T-shirts, bags and pens. The theoretical part describes the foundation of the museum and the life of Vojta Náprstek.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
text.pdfPlný text práce254,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moulisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moulisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce434,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moulisova.pdfPrůběh obhajoby práce169,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.