Název: 5-6 prostorových objektů inspirovaných tématem hlava (člověk)
Další názvy: Head - Relationship (6 objects inspired by human head)
Autoři: Maříková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Potůčková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5188
Klíčová slova: hlava;keramická plastika;mezilidské vztahy;názor;spojení myslí;hádka;rodina;ztráta blízkého člověka
Klíčová slova v dalším jazyce: head;ceramic sculpture;interpersonal relationships;point of view;connection of minds;argument;family;loss of loved man
Abstrakt: Bakalářskou práci tvoří 6 prostorových objektů (souborů plastik) vytvořených z keramické hlíny na téma hlava s názvem Hlava-Vztah. Plastiky jsou cca 25 cm vysoké a doplněné dalšími materiály jako jsou žíně, provaz nebo drát. Právě doplňkové materiály zhmotňují vztahy soch jak k sobě navzájem, tak i ke svému okolí. Součástí práce je i skicovní materiál jak kresebný, tak keramický. Teoretická část obsahuje popis výtvarného záměru od inspiračních zdrojů až po samotnou tvorbu, fotografie výsledných plastik a krátké zamyšlení nad možným pedagogickým využitím.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s thesis is made up of 6 objects (sets of sculptures). These objects are made of ceramic clay. The name of the whole set is Head-Relationship. Sculptures are approximately 25cm high and supplemented by others materials such as ? horsehair, rope or wire. Supplementary materials on the statues represent their relationships to one another and to their surroundings. An integral part of the work is also sketch material: drawings and ceramics. The theoretical part contains a description of artistic intention, from inspiration sources through to the creation itself and includes photos and reflection on pedagogical use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zuzana Marikova Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
marikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova -oponent.pdfPosudek oponenta práce345,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova.pdfPrůběh obhajoby práce121,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5188

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.