Název: Dva světy - cyklus stylizovaných fotografií o vztahu moderního a tradičního arabského světa
Další názvy: Two worlds - series of stylized images of the relationship of modern and traditional Arab World
Autoři: Shamma, Sarah
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5197
Klíčová slova: arabský svět;fotografie
Klíčová slova v dalším jazyce: arabic world;photography
Abstrakt: Cílem mé práce je přiblížení vztahu mezi tradičným a moderným arabským světem. Zachycení každodenního života a jeho prolínání s tradičnými a modernými aspekty. Fotografie vznikaly během návštěvy ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji. Chtěla jsem zachytit tento svět jiným pohledem než je obvykle zachycován. Bakalářská práce obsahuje 12 fotografií osob a prostředí, ve kterém žijí. Fotografie jsou rozděleny do dvojic. Dále tato práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá jak významem dokumentární fotografie a jejího využití, tak i jedotlivými fotografiemi a jejich významy. Nechybí zde ani popis prostředí, ve kterém jsem fotila.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work is to approach the relationship between traditional and modern Arab world. Capturing everyday life and its blending of traditional and modern aspects. Photographs were created during my visit in the United Arab Emirates, specifically in Dubai. I wanted to capture this world different view than is usually portrayed. Bachelor work contains 12 images of people and the environment in which they live.Furthermore, this work contains a theoretical part, which deals photographs and their meanings. There are even description fo the environment in wich I photographed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sarah_Shamma_bez_priloh.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Shamma - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Shamma - oponent.pdfPosudek oponenta práce580,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Shamma-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce162,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.