Název: Reklama jinak - antireklama
Další názvy: Advertisment differently - antireklama
Autoři: Vašíčková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5198
Klíčová slova: reklama jinak;reklama a mediální výchova;fotografický plakát
Klíčová slova v dalším jazyce: advertisment differently;advertisment and medial education;photographic poster
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je reakce na přemíru reklamy i médií ve veřejném prostoru. Teoretická část práce je zaměřena na historický vývoj reklamy, zavedené protikonzumní směry a možnosti jejich využití v mediální výchově. Dále se tato část věnuje reflexi mého tvůrčího postupu. Praktická část práce obsahuje 10 fotografických plakátů, jejichž prostřednictvím je veden původní veřejný dialog s reklamou jako takovou. Plakáty zahrnují problematiku odpadků, jídla a obyčejných věcí, jež nás obklopují. Dále se tato část zaměřuje na návrh projektu využití antireklamy v mediální výchově. Závěr práce pak pojednává o důležitosti podpory mediální gramotnosti u dětí a mladistvých.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work is to be a response to the excessive media advertising in public space .The theoretical part of the work is focused on the historical development of advertising, established anti-consumerist trends and means of their use in media education. Further, this section is dedicated to the reflection of my creative process. The practical section of the work includes 10 photographic posters, through which an original public dialogue is led with advertising as such. The posters encompass the issue of waste, food and the usual things which surround us. Furthermore, this section is focused on a concept of utilisation of anti-advertising. The conclusion of the work contemplates the importance of encouraging media literacy of children and adolescents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Alena Vasickova_text.pdfPlný text práce707,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasickova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce612,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasickova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce135,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.