Title: Reklama jinak - antireklama
Other Titles: Advertisment differently - antireklama
Authors: Vašíčková, Alena
Advisor: Mašek, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5198
Keywords: reklama jinak;reklama a mediální výchova;fotografický plakát
Keywords in different language: advertisment differently;advertisment and medial education;photographic poster
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je reakce na přemíru reklamy i médií ve veřejném prostoru. Teoretická část práce je zaměřena na historický vývoj reklamy, zavedené protikonzumní směry a možnosti jejich využití v mediální výchově. Dále se tato část věnuje reflexi mého tvůrčího postupu. Praktická část práce obsahuje 10 fotografických plakátů, jejichž prostřednictvím je veden původní veřejný dialog s reklamou jako takovou. Plakáty zahrnují problematiku odpadků, jídla a obyčejných věcí, jež nás obklopují. Dále se tato část zaměřuje na návrh projektu využití antireklamy v mediální výchově. Závěr práce pak pojednává o důležitosti podpory mediální gramotnosti u dětí a mladistvých.
Abstract in different language: The aim of my bachelor work is to be a response to the excessive media advertising in public space .The theoretical part of the work is focused on the historical development of advertising, established anti-consumerist trends and means of their use in media education. Further, this section is dedicated to the reflection of my creative process. The practical section of the work includes 10 photographic posters, through which an original public dialogue is led with advertising as such. The posters encompass the issue of waste, food and the usual things which surround us. Furthermore, this section is focused on a concept of utilisation of anti-advertising. The conclusion of the work contemplates the importance of encouraging media literacy of children and adolescents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Alena Vasickova_text.pdfPlný text práce707,72 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,15 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce612,1 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce135,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.