Title: Právo na informace
Other Titles: The right to information
Authors: Poláková, Barbora
Advisor: Mates, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5203
Keywords: Právo na informace;správní právo;veřejná správa
Keywords in different language: Right to information;administrative law;public administration
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, v nichž se postupně zabývá v obecné rovině pojmem informace. Dále historickým vývojem svobody projevu a práva na informace, především jejich zakotvením na mezinárodní úrovni a vývojem na území České republiky. V další části jsou popsány základní rysy práva na informace ve vybraných státech. Těžiště práce je věnováno právu na informace v České republice. Práce rozebírá jak ústavněprávní zakotvení tohoto práva tak především jeho zakotvení v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Abstract in different language: Diploma thesis is divided into several chapters. Which gradually covers a general conception of information. Then is described historical evolution of freedom of speech and right to information, especially their constitution in international law and also their historical evolution in the area of the Czech lands. The following part is dedicated to right to information in choosen states. The main part of the thesis desribes right to information in the Czech law. First is analyzed a constitutional guarantee of the right and then is analyzed the statut no. 106/1999 Sb., about free acces to information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf(1).Diplomova prace-Pravo na informace.pdfPlný text práce540,08 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).DP-Polakova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce644,43 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).DP-Polakova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).DP-Polakova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce547,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.