Název: Subjekty a vykonavatelé státní správy v oblasti sázek a her
Další názvy: Subjects and executors of public administration in betting and gaming
Autoři: Jelínek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Rajchl, Jiří
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5205
Klíčová slova: sázka;hra;hazardní hra;veřejné provozování her;subjekty;vykonavatel;herní právo;státní správa
Klíčová slova v dalším jazyce: bet;game;gambling;public operating of games;subjects;executor;gaming law;public administration
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje především organizaci veřejné správy v České republice, především organizaci státní správy v oblasti sázek a her. V diplomové práci jsou popsány subjekty a vykonavatelé státní správy v oblasti sázek a her, včetně jejich pravomocí. Práce se dále věnuje správnímu dozoru ve všech jeho fázích, včetně správního trestání v herním právu.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is primarily devoted to the organization of public administration in the Czech Republic, especially the organization of state administration in the betting and gaming. In this dissertation describes the subjects and executors of public administration of betting and games, including their competencies. Dissertation also dedicated with administrative supervision in all its phases, including the administrative punishment in the the geming law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas Jelinek - R08604 - Diplomova prace.pdfPlný text práce534,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jelinek-Rajchl.PDFPosudek vedoucího práce562,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jelinek-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jelinek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce569,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.